Brenna | Cieszyn | Chybie | Dębowiec | Goleszów | Hażlach | Istebna | Skoczów | Strumień | Ustroń | Wisła | Zebrzydowice
WWW.KACZYCE.NET - Twój portal internetowy

Ustaw jako stronę startowa Napisz e-mail do mnie   Forum Kaczyce.NET 

Rajdy - Galeria -->
Chcielibysmy, stworzyc nowa strone.... ale musicie w tym pomóc :-) (ostatnie zmiany na stronie byly wykonane okolo 10 lat temu, glównie polegaly one na wygaszaniu kolejnych dzialów, kiedys ta strona zyla i miala sie dobrze...). wracamy?!

Jezeli macie jakies aktualne (zdjecia Waszego autorstwa), historyczne zdjecia Kaczyc, czy tez jakies pomysly na strone, prosze o kontakt - kliknij tutaj


Położenie geograficzne, podział administracyjny, itp.

Położenie Kaczyc

Kaczyce leż± na południu Polski. S± wiosk± graniczn±. Miejscowo¶ć ta leży ok. 11 km od Cieszyna i ok.20 km od Jastrzębia-Zdroju. Nasza gmina położona jest pomiędzy 46 st. 48', a 49 st. 54' szeroko¶ci geograficznej północnej i 18 st. 34' ,a 18 st. 40' długo¶ci geograficznej wschodniej.

Podział administracyjny

Po ostatniej reformie administracyjnej Kaczyce należ± do Gminy Zebrzydowice, która jest czę¶ci± Powiatu Cieszyńskiego, należ±cego do województwa ¶l±skiego. Dawniej jednak Kaczyce często zmieniały przynależno¶ć administracyjn±. Kiedy¶ wchodziły w skład Gminy Pogwizdów, póĽniej utworzono Gminę Kaczyce, która była czę¶ci± Powiatu Cieszyńskiego. Po zlikwidowaniu powiatów, wie¶ ta została przył±czona do Gminy Zebrzydowice. Obecnie Kaczyce granicz± z: Pogwizdowem, Kończycami Wielkimi, Kończycami Małymi oraz z Czechami ( Karwina - cz. Karvina ). Nasz± gminę otaczaj± gminy: Pawłowice, Strumień, Hażlach i miasto grodzkie Jastrzębie- Zdrój. Zachodnia, południowo-zachodnia i południowa granica naszego powiatu jest granic± państwa. Nasze województwo otaczaj±: - od południa i południowego zachodu Czechy - od zachodu województwo opolskie - od wschodu województwo małopolskie - od północy województwo łódzkie Kaczyce maj± powierzchnie około 927 hektarów z tego 772 hektary wykorzystane jest na użytki rolne, lasy oraz wody. Nasza wie¶ składa się z trzech czę¶ci i s± to : - Kaczyce Dolne (z Pod¶winoszowem) o powierzchni 285,5 ha - Kaczyce Górne, które maj± powierzchnię 380,5 ha - Otrębów, który rozci±ga się na terenie 242,4 ha

Krainy fizyczno- geograficzne

Obszar Kaczyc należy do Podkarpacia Północnego i leży w obrębie Wysoczyzny Kończyckiej. Wysoczyzna ta s±siaduje z: - Od południa z Pogórzem ¶l±skim i Morawsko- ¦l±skim po stronie czeskiej. - Od wschodu z Dolin± Górnej Wisły. - Od północy z Płaskowyżem Rybnickim. ( czę¶ć Wyżyny ¦l±skiej ) - Od zachodu z Kotlin± Ostrawsk±.

Gleby

W Kaczycach najczę¶ciej możemy spotkać gleby bielicowe i pseudobielicowe. Gleby brunatne występuj± wzdłuż rzeki Olzy i Piotrówi, a w dolinach nad rzekami znajduj± się iły, piaski i żwiry. Gleby te zostały wytworzone z pyłów illastych, cz±stek lessowych i czę¶ciowo z cz±stek illastych. Gleby na terenie gminy zaliczone s± do kompleksu pszennego dobrego, s± one zasobne w składniki pokarmowe. Takie gleby s± dobre do uprawy, gdyż posiadaj± wła¶ciwo¶ci wodno - powietrzne. ¦rednia mi±ższo¶ć pruchnicy wynosi od 25 do 30cm. Większo¶ć gleb posiada odczyn kwa¶ny i lekko kwa¶ny. O¶rodek Badań i Kontroli w Katowicach wykonał w 1993 roku na terenie gminy ekspertyzę gleb użytkowych rolniczo. Próbki gleb zostały pobrane z 54 punktów na terenie gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, że gleb nie wykazuj±: miedzi, cynku, kandru i niklu.

Stosunki wodne

Południow± granicę Kaczyc wyznacza koryto rzeki Olzy. Olza jest prawym dopływem Odry, ma długo¶ć 86,2 km ( w Polsce 14 km ). Powierzchnia dorzecza Olzy wynosi 1118 km2 ( w Polsce 479 km2 ). Rzeka ta jest rzek± graniczn± na odcinku od Cieszyna do Kaczyc. ¦redni przepływ Olzy ( w Cieszynie ) wynosi 89 m3/s . Maksymalna rozpięto¶ć stanów wody to 4,5m. Rzeka ta płynie między innymi : Trzyniec, Karwinę, Czeski Cieszyn i Cieszyn. Na terenie wsi występuje także kilka innych, bezimiennych potoków. Na odcinku Cieszyn - Marklowice Olza prowadzi wody ponad dopuszczaln± normę zanieczyszczeń. Na zanieczyszczenie Olzy ma wpływ wprowadzenie do wód powierzchniowych dużej ilo¶ci ¶cieków, a także nie wysokie przepływy tej rzeki. Teren gminy należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i jest położona w dorzeczu Górnej Odry. Główn± rzek± odwodniaj±c± Kaczyce jest Olza. Na terenie Kaczyc zwierciadło wód gruntowych występuje najgłębiej do 30 m pod powierzchni± Kaczyc.

Dane zebrane w 1999/2000 roku z własnego opracowania "Monografia Kaczyc".
Na podstawie informacji oraz danych gminy Zebrzydowice.


© Copyright 2005-2007 by Adrian Rybka. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Rybka Management System
An EastMind Computer Group - http://eastmind.org
Katalog stron EastMind Katalog stron Katalog stron Seo Supreme

Słowa kluczowe: kaczyce, portal internetowy, Adrian Rybka, KACZYCE, Rozrywka, Ogłoszenia, Kaczyc, Położenie, Historia, cieszyn, Galeria, Zebrzydowice, CIESZYŃSKI, Mapa, ¶l±ski, EastMind