WITAJ!

Strona w budowie, sugestie oraz propozycje odnośnie strony proszę przesyłać korzystając z formularza w dolnej części strony. Dziękujemy.

Aktualności

Drodzy internauci, czy ktoś z Was posiada zdjęcia Kaczyc, zarówno widokowe, jak i obiektów - budynków (zdjęcia zewnątrz, wnętrz), którymi Kaczyce mogą się pochwalić (mam na myśli obiekty min. sportowe - stadion, klub, szkoła, kościół...itd) i chciałby te zdjęcia bezpłatnie udostępnić publicznie w sieci. Chodzi o stworzenie wizytówki Kaczyc w internecie, aby zaprezentować miejscowość Kaczyce z jak najlepszej strony. Zdjęcia mogłyby być sygnowane nazwiskiem / podpisem autora zdjęć - jeśli wyrazi taką chęć. Jeśli ktoś byłby zainteresowany lub posiada zdjęcia i chciałby się nimi podzielić, proszę o wiadomość prywatną.

Położenie

Kaczyce położone są na południu Polski w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Zebrzydowice. Kaczyce są miejscowością graniczną, która graniczy z Republiką Czeską. Kaczyce położone są około 5 km od Cieszyna (Cieszyn-Marklowice) i około 16 km od miasta Jastrzębie-Zdrój. Geograficznie gmina Zebrzydowice położona jest pomiędzy 46 st. 48', a 49 st. 54' szerokości geograficznej północnej i 18 st. 34' ,a 18 st. 40' długości geograficznej wschodniej.

Kaczyce na mapie

Podział administracyjny

Po reformie administracyjnej z 1999 roku Kaczyce należą do Gminy Zebrzydowice, która jest częścią Powiatu Cieszyńskiego, należącego do województwa śląskiego. Dawniej jednak Kaczyce często zmieniały przynależność administracyjną. Kiedyś wchodziły w skład Gminy Pogwizdów, później utworzono Gminę Kaczyce, która była częścią Powiatu Cieszyńskiego. Po zlikwidowaniu powiatów, wieś ta została przyłączona do Gminy Zebrzydowice. Kaczyce graniczą z: Pogwizdowem, Kończycami Wielkimi, Kończycami Małymi oraz z Republiką Czeską ( Karwina - cz. Karvina ). Gminę Zebrzydowice otaczają gminy: Pawłowice, Strumień, Hażlach i miasto grodzkie Jastrzębie-Zdrój. Powierzchnia Kaczyc zajmuje około 927 hektarów z tego 772 hektary wykorzystane jest na użytki rolne, lasy oraz wody (dane 1999 r.).

Kaczyce składają się z trzech części i są to :

Krainy fizyczno- geograficzne Obszar Kaczyc należy do Podkarpacia Północnego i leży w obrębie Wysoczyzny Kończyckiej. Wysoczyzna ta sąsiaduje z: - Od południa z Pogórzem śląskim i Morawsko- Śląskim po stronie czeskiej. - Od wschodu z Doliną Górnej Wisły. - Od północy z Płaskowyżem Rybnickim. ( część Wyżyny Śląskiej ) - Od zachodu z Kotliną Ostrawską.

Pozostałe informacje

W Kaczycach najczęściej możemy spotkać gleby bielicowe i pseudobielicowe. Gleby brunatne występują wzdłuż rzeki Olzy i Piotrówki, a w dolinach nad rzekami znajdują się iły, piaski i żwiry. Gleby te zostały wytworzone z pyłów illastych, cząstek lessowych i częściowo z cząstek illastych. Gleby na terenie gminy zaliczone są do kompleksu pszennego dobrego, są one zasobne w składniki pokarmowe. Takie gleby są dobre do uprawy, gdyż posiadają właściwości wodno - powietrzne. Średnia miąższość pruchnicy wynosi od 25 do 30cm. Większość gleb posiada odczyn kwaśny i lekko kwaśny. Ośrodek Badań i Kontroli w Katowicach wykonał w 1993 roku na terenie gminy ekspertyzę gleb użytkowych rolniczo. Próbki gleb zostały pobrane z 54 punktów na terenie gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, że gleb nie wykazują: miedzi, cynku, kandru i niklu.

Południową granicę Kaczyc wyznacza koryto rzeki Olzy. Olza jest prawym dopływem Odry, ma długość 86,2 km ( w Polsce 14 km ). Powierzchnia dorzecza Olzy wynosi 1118 km2 ( w Polsce 479 km2 ). Rzeka ta jest rzeką graniczną na odcinku od Cieszyna do Kaczyc. Średni przepływ Olzy ( w Cieszynie ) wynosi 89 m3/s . Maksymalna rozpiętość stanów wody to 4,5m. Rzeka ta płynie między innymi : Trzyniec, Karwinę, Czeski Cieszyn i Cieszyn. Na terenie wsi występuje także kilka innych, bezimiennych potoków. Na odcinku Cieszyn - Marklowice Olza prowadzi wody ponad dopuszczalną normę zanieczyszczeń. Na zanieczyszczenie Olzy ma wpływ wprowadzenie do wód powierzchniowych dużej ilości ścieków, a także nie wysokie przepływy tej rzeki. Teren gminy należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i jest położona w dorzeczu Górnej Odry. Główną rzeką odwodniającą Kaczyce jest Olza. Na terenie Kaczyc zwierciadło wód gruntowych występuje najgłębiej do 30 m pod powierzchnią Kaczyc.

Historia

Kaczyce to wioska, która znajduje się w dolinie Olzy. W XIII wieku dała ona początek osadnictwu na tym terenie, związanemu z panowaniem księcia Kazimierza. Do tej pory zachował się dokument zawarcia umowy granicznej pomiędzy Piastem Cieszyńskim Mieszkiem I, oraz rycerzem Włodzimierzem Kaczem. Prawdopodobnie był to rycerz pochodzenia polskiego, który kupił lub otrzymał dobra Kaczyc od księcia i nadał akt lokacyjny wsi we wczesnym średniowieczu. Wieś ta pozostała w rękach rodziny Kacza do początku XVIII w. przechodząc wtedy w posiadanie rodziny Spens. Po roku 1770 sprzedała ona z kolei wieś baronowi Georgowi Beesowi ( Beechs ).W połowie XIX w. po zniesieniu pańszczyzny Kaczyce przeszły w posiadanie rodziny Larish, aż do roku 1945. Istniał wówczas stary szlak handlowy biegnący od Cieszyna wzdłuż Olzy przez Kaczyce w kierunku północno-zachodnim na Karwinę, Racibórz, Opole, Wrocław i dalej na Dolny Śląsk. Oprócz tego szlaku prawdopodobnie istniał trakt prowadzący przez Kozakowice, Kończyce Małe, aż na Kraków. Dane zebrane w 1999/2000 roku z własnego opracowania "Monografia Kaczyc". Na podstawie informacji oraz danych gminy Zebrzydowice.

Kultura i sport

Zespół regionalny Nadolzianie

Zespół powstał w 1993 roku. Nazwę „Nadolzianie” przyjął w 2002 roku. Od tego roku zespół bierze udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych. Jak sama nazwa głosi - głównym akcentem w repertuarze "Nadolzian" są pieśni i pieśniczki rodem ze Śląska Cieszyńskiego, choć zespół śpiewa także pieśni kościelne, okolicznościowe i biesiadne. Dziś grupa ta bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy oraz reprezentuje ją uczestnicząc w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych. Grają i śpiewają także w domach pomocy społecznej, spokojnej starości, w kościołach, na dożynkach i festynach. "Nadolzianie" mają na swoim koncie także występ w programie "Niedziela w Bytkowie" Telewizji Katowice oraz "Poranek z TV Katowice". Działalność grupy została udokumentowana w pracy licencjackiej jednego z mieszkańców naszej gminy, zespół podsumował swą dotychczasową działalność artystyczną, nagrywając w 2007 roku płytę "Płyniesz Olzo" - przybliżającą słuchaczom wybrane utwory znad Olzy. W grudniu 2008 roku zostały wydane 2 kolejne płyty z udziałem zespołu: "My tu prziszli po kolyndzie" - wspólne nagranie kolędowe z dziecięcym zespołem "Kaczoki" "Cicha noc" - kolędy i pastorałki w wykonaniu "Nadolzian", chórku dziecięcego "Boże Iskierki" i chóru "Allegria" z Pogwizdowa oraz kapeli "Retro". W 2014 roku zespół nagrał kolejną płytę pt. "Jak jo chodził ku swej miłej". Zespół Nadolzianie otrzymał "Złotą Odznakę Honorową" od Sejmiku Województwa Śląskiego, za zasługi dla województwa śląskiego. więcej pod adresem strony internetowej zespołu Nadolzianie

Dziecięcy Zespół Regionalny „Kaczoki”

Zespół działa od 2000 roku przy świetlicy GOK-u w Kaczycach. Należą do niego dzieci w przedziale wiekowym 5-15 lat. Na zajęciach dzieci uczą się emisji głosu, podstaw rytmiki i tańca ludowego. Zespół sięga do starych scenariuszy starych obrzędów ludowych. W swoim repertuarze ma pieśniczki Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego. Bierze udział w przeglądach o zasięgu Wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca.

Górniczy Klub Sportowy "Morcinek" Kaczyce

Klub powstał w 1946 roku z inicjatywy Zbigniewa Tomali i Józefa Krzempka oraz pomocy Rady Powiatowej LZS "Wicher" Kaczyce. Klub zaczął się szybko rozwijać prowadząc działalność w kilku sekcjach: piłki nożnej, narciarskiej, hokejowej, tenisa stołowego, kolarskiej i szachowej. Z biegiem lat w klubie pozostała jedynie sekcja piłki nożnej. Drużyna "Wichra" występowała w rozgrywkach "C" klasy, cały czas należąc do ścisłej czołówki. W 1970 roku wywalczono awans do "B" klasy, a w sezonie 1972/73 do klasy "A". Wiosną 1987 roku patronat nad wiejskim zespołem objęła kopalnia "Morcinek". Zmieniono nazwę na " Górnik" Kaczyce, rozpoczęto budowę nowego boiska, zaczęto tworzyć przyszłościową drużynę. Po kilu latach "Morcinek" dysponował najlepszym w regionie stadionem piłkarskim, również drużyna zaczęła odnosić niespodziewane sukcesy. Zespół ten awansował aż do IV ligi i utrzymywał się tam w czołówce tabeli. Niestety z biegiem lat kopalnia zmniejszyła nakłady na drużynę, wyprzedano część zawodników, a drużyna spadła z powrotem do "A" klasy. Obecnie dysponujemy przyszłościową drużyną, która może w przyszłości nawiąże do chlubnych tradycji GKS.
Adres klubu:
ul. Ludowa 10, 43417 Kaczyce, woj. śląskie

W drużynie grali min.:
Dariusz Kłoda - Odra Wodzisław,
Kamil Adamek (wychowanek) - Podbeskidzie, Wigry, GKS Jastrzębie (I liga).
Marcin Adamek (wychowanek) - Piast Gliwice.
Michał Szczyrba (wychowanek)- Piast Gliwice, Pogoń Szczecin.
Historia nazwy klubu: W 1946 powstanie LZS "Wicher" Kaczyce, dnia 3.06.1987 zmieniono nazwę na KS "Górnik" Kaczyce, w sezonie 1991/1992 klub przyjął nazwę GKS(Górniczy Klub Sportowy) "Morcinek" Kaczyce, która pozostała do dziś. W latach 1974-79 miało miejsce zawieszenie działalności klubu. źródło: gks.kaczyce.net

Obiekty

Zabytkowy kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach

Drewniany Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach został przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy. Powstał przed 1620 r. na miejscu jeszcze starszej budowli. Fundatorem świątyni była rodzina Rostków, której herb do dziś znajduje się na ścianie prezbiterium. Kościół o konstrukcji zrębowej wzniesiono na podmurowaniu z kamienia. Budowla jest trójdzielna, składa się z prezbiterium, nawy oraz dzwonnicy. Prezbiterium zostało zamknięte trójbocznie z przybudowaną od północy zakrystią. Kościelna nawa na planie prostokąta jest od niego szersza. Wieża dzwonnicy ma mocno ukośne ściany, a zakończona jest izbicą, którą wieńczy ośmioboczny hełm baniasty posiadający latarnię i kopułkę.
Świątynię w całości obiegają tzw. soboty. Dachy siodłowe, oddzielne nad nawą i prezbiterium oraz zrąb wieży, hełm izbicy i soboty pokryte są gontem. Wokół kościoła biegnie drewniane ogrodzenie z daszkiem.
Kościół pierwotnie pod wezwaniem świętego Bartłomieja został w 1941 wpisany na listę budowli zabytkowych. W wyniku działań wojennych podupadł i parafia w Ruptawie zdecydowała się wybudować nową świątynię.
Dawny kościół za sprawą decyzji kurii został przeniesiony w latach 1971-72 do Kaczyc. Odtworzono go z drobnymi przekształceniami, między innymi nie odbudowano ośmiobocznej wieżyczki zakończonej cebulastym hełmem barokowym osadzonej pierwotnie na dachu siodłowym. 25 czerwca 1972 roku poświęcono Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach. źródło: www.parafiakaczyce.pl
Więcej informacji na oficjalnej stronie Parafii pod adresem www.parafiakaczyce.pl

Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" w Kaczycach (zlikwidowana)

zlikwidowana w latach 1998-2002 kopalnia węgla kamiennego koksującego w Kaczycach na Śląsku Cieszyńskim. Była jedną z najmłodszych kopalń w Polsce, od 1993 do 1998 należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zainteresowanych zapraszamy i polecamy stronę www.kwkmorcinek.pl, na której znajduje się potężny zbiór informacji na temat działalności samej kopalni jak i opisu wszystkich etapów od jej początków tj. budowy po ostatni etap czyli likwidacji. Również zachęcamy zainteresowanych do odwiedzin strony Wikipedii traktującej o Morcinku pl.wikipedia.org

Stadion GKS oraz hala sportowa

...

Dom Ludowy i centrum Kaczyc

...

Otwarta strefa aktywności

...

Pomniki Przyrody

...

Firmy

Firmy, instytucje zainteresowane zamieszczeniem tutaj informacji, prosimy o kontakt poprzez formularz w dolnej części strony.

Formularz kontaktowy

Wyślij