Strona w budowie

Aktualności

Drodzy internauci, czy ktoś z Was posiada zdjęcia Kaczyc, zarówno widokowe, jak i obiektów - budynków (zdjęcia zewnątrz, wnętrz), którymi Kaczyce mogą się pochwalić (mam na myśli obiekty min. sportowe - stadion, klub, szkoła, kościół...itd) i chciałby te zdjęcia bezpłatnie udostępnić publicznie w sieci. Chodzi o stworzenie wizytówki Kaczyc w internecie, aby zaprezentować miejscowość Kaczyce z jak najlepszej strony. Zdjęcia mogłyby być sygnowane nazwiskiem / podpisem autora zdjęć - jeśli wyrazi taką chęć. Jeśli ktoś byłby zainteresowany lub posiada zdjęcia i chciałby się nimi podzielić, proszę o wiadomość prywatną.

Położenie

Kaczyce leżą na południu Polski. Są wioską graniczną. Miejscowość ta leży ok. 11 km od Cieszyna i ok.20 km od Jastrzębia-Zdroju. Nasza gmina położona jest pomiędzy 46 st. 48', a 49 st. 54' szerokości geograficznej północnej i 18 st. 34' ,a 18 st. 40' długości geograficznej wschodniej.

Kaczyce na mapie

Podział administracyjny

Po ostatniej reformie administracyjnej Kaczyce należą do Gminy Zebrzydowice, która jest częścią Powiatu Cieszyńskiego, należącego do województwa śląskiego. Dawniej jednak Kaczyce często zmieniały przynależność administracyjną. Kiedyś wchodziły w skład Gminy Pogwizdów, później utworzono Gminę Kaczyce, która była częścią Powiatu Cieszyńskiego. Po zlikwidowaniu powiatów, wieś ta została przyłączona do Gminy Zebrzydowice. Obecnie Kaczyce graniczą z: Pogwizdowem, Kończycami Wielkimi, Kończycami Małymi oraz z Czechami ( Karwina - cz. Karvina ). Naszą gminę otaczają gminy: Pawłowice, Strumień, Hażlach i miasto grodzkie Jastrzębie- Zdrój. Zachodnia, południowo-zachodnia i południowa granica naszego powiatu jest granicą państwa. Nasze województwo otaczają: - od południa i południowego zachodu Czechy - od zachodu województwo opolskie - od wschodu województwo małopolskie - od północy województwo łódzkie Kaczyce mają powierzchnie około 927 hektarów z tego 772 hektary wykorzystane jest na użytki rolne, lasy oraz wody. Nasza wieś składa się z trzech części i są to : - Kaczyce Dolne (z Podświnoszowem) o powierzchni 285,5 ha - Kaczyce Górne, które mają powierzchnię 380,5 ha - Otrębów, który rozciąga się na terenie 242,4 ha Krainy fizyczno- geograficzne Obszar Kaczyc należy do Podkarpacia Północnego i leży w obrębie Wysoczyzny Kończyckiej. Wysoczyzna ta sąsiaduje z: - Od południa z Pogórzem śląskim i Morawsko- Śląskim po stronie czeskiej. - Od wschodu z Doliną Górnej Wisły. - Od północy z Płaskowyżem Rybnickim. ( część Wyżyny Śląskiej ) - Od zachodu z Kotliną Ostrawską.

Pozostałe informacje

W Kaczycach najczęściej możemy spotkać gleby bielicowe i pseudobielicowe. Gleby brunatne występują wzdłuż rzeki Olzy i Piotrówki, a w dolinach nad rzekami znajdują się iły, piaski i żwiry. Gleby te zostały wytworzone z pyłów illastych, cząstek lessowych i częściowo z cząstek illastych. Gleby na terenie gminy zaliczone są do kompleksu pszennego dobrego, są one zasobne w składniki pokarmowe. Takie gleby są dobre do uprawy, gdyż posiadają właściwości wodno - powietrzne. Średnia miąższość pruchnicy wynosi od 25 do 30cm. Większość gleb posiada odczyn kwaśny i lekko kwaśny. Ośrodek Badań i Kontroli w Katowicach wykonał w 1993 roku na terenie gminy ekspertyzę gleb użytkowych rolniczo. Próbki gleb zostały pobrane z 54 punktów na terenie gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, że gleb nie wykazują: miedzi, cynku, kandru i niklu.

Południową granicę Kaczyc wyznacza koryto rzeki Olzy. Olza jest prawym dopływem Odry, ma długość 86,2 km ( w Polsce 14 km ). Powierzchnia dorzecza Olzy wynosi 1118 km2 ( w Polsce 479 km2 ). Rzeka ta jest rzeką graniczną na odcinku od Cieszyna do Kaczyc. Średni przepływ Olzy ( w Cieszynie ) wynosi 89 m3/s . Maksymalna rozpiętość stanów wody to 4,5m. Rzeka ta płynie między innymi : Trzyniec, Karwinę, Czeski Cieszyn i Cieszyn. Na terenie wsi występuje także kilka innych, bezimiennych potoków. Na odcinku Cieszyn - Marklowice Olza prowadzi wody ponad dopuszczalną normę zanieczyszczeń. Na zanieczyszczenie Olzy ma wpływ wprowadzenie do wód powierzchniowych dużej ilości ścieków, a także nie wysokie przepływy tej rzeki. Teren gminy należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i jest położona w dorzeczu Górnej Odry. Główną rzeką odwodniającą Kaczyce jest Olza. Na terenie Kaczyc zwierciadło wód gruntowych występuje najgłębiej do 30 m pod powierzchnią Kaczyc.

Historia

Kaczyce to wioska, która znajduje się w dolinie Olzy. W XIII wieku dała ona początek osadnictwu na tym terenie, związanemu z panowaniem księcia Kazimierza. Do tej pory zachował się dokument zawarcia umowy granicznej pomiędzy Piastem Cieszyńskim Mieszkiem I, oraz rycerzem Włodzimierzem Kaczem. Prawdopodobnie był to rycerz pochodzenia polskiego, który kupił lub otrzymał dobra Kaczyc od księcia i nadał akt lokacyjny wsi we wczesnym średniowieczu. Wieś ta pozostała w rękach rodziny Kacza do początku XVIII w. przechodząc wtedy w posiadanie rodziny Spens. Po roku 1770 sprzedała ona z kolei wieś baronowi Georgowi Beesowi ( Beechs ).W połowie XIX w. po zniesieniu pańszczyzny Kaczyce przeszły w posiadanie rodziny Larish, aż do roku 1945. Istniał wówczas stary szlak handlowy biegnący od Cieszyna wzdłuż Olzy przez Kaczyce w kierunku północno-zachodnim na Karwinę, Racibórz, Opole, Wrocław i dalej na Dolny Śląsk. Oprócz tego szlaku prawdopodobnie istniał trakt prowadzący przez Kozakowice, Kończyce Małe, aż na Kraków. Dane zebrane w 1999/2000 roku z własnego opracowania "Monografia Kaczyc". Na podstawie informacji oraz danych gminy Zebrzydowice.

Formularz kontaktowy

Wyślij